Tjugonde

Utbildning

För att möta ett stort och växande utbildningsbehov erbjuder vi våra medlemsföretag Tjugondes utbildningsprogram inom hälsa och arbetsmiljö för att ge kunskap och inspiration till ett lönsamt och effektivt hälso- och arbetsmiljöarbete. Vi skräddarsyr också utbildningar med innehåll som helt och hållet anpassas efter det aktuella företagets behov – allt från korta intresseväckare på 20 minuter till heldagsutbildningar.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om våra utbildningar, kontakta Elin Kjellberg.