Tjugonde

Vi hjälper dina medarbetare att komma tillbaka till en god hälsa och arbetsförmåga.

Att komma tillbaka efter en långvarig överbelastning tar tid. Sjukdomsbilden är ofta komplex och rehabiliteringsinsatserna behöver anpassas till varje person.

Fysisk aktivitet är en viktig del i rehabiliteringen vid stressrelaterade besvär. Med en individuell plan och egna mål blir rehabiliteringen både säker och effektiv.

Tjugondes stressrehabilitering är alltid individuell och vi hjälper dina medarbetare på ett säkert och effektivt sätt. Rehabiliteringen följs upp och utvecklas i takt med framstegen och vi hjälper varje person hela vägen tillbaka till god hälsa och arbetsförmåga.

Redan fysiskt aktiva personer kan behöva hjälp med att hitta rätt nivå och rätt form av fysisk aktivitet efter en längre tids överbelastning. Nivån av stresshormoner är höga och balansen behöver återskapas i kroppen. Det kan vara svårt att förstå att man inte kan träna som tidigare. Det kan också vara svårt att veta hur hårt kroppen kan/ska belastas och vi vet att koncentrationen av stresshormon sjunker efter konditionsträning.

Vi kan inte undvika stress men vi kan införa pauser och tid för återhämtning och reflektion. Återhämtningen är lika viktig som träningen. Medarbetaren får hjälp med att hitta rätt återhämtnings- och avslappningstekniker för att sänka stresshormonerna i blodet.

Med hjälp av rätt mängd fysisk aktivitet och tillräckligt med återhämtning kan man i många fall undvika antidepressiv medicinering. Tjugondes stresscoach guidar medarbetaren vid varje tillfälle och anpassar aktiviteten till medarbetarens förutsättningar.

Den fysiska aktiveringen sker på Tjugonde Träning & Gym och under hela rehabiliteringsperioden har medarbetaren fri tillgång till gymmet för egen träning.

Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson.