Tjugonde

Vi hjälper dig och ditt företag med rehabiliteringsutredningar

Att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och att snabbt agera är helt avgörande för att främja dina medarbetares hälsa, öka deras arbetsförmåga och sänka sjukfrånvaron.

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster för att bedöma, kartlägga och utreda behovet av stöd, riktade åtgärder och rehabilitering.

Tjugondes rehabiliteringsteam tar fram en rehabiliteringsplan för att få en effektiv och säker rehabilitering – för friskare medarbetare. Tjugonde är ett stöd i rehabiliteringsprocessen och tillsammans gör vi en planering för återgång i arbete.

Som arbetsgivare är du skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete för medarbetare som väntas vara borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig för att era medarbetare ska kunna vara kvar eller återgå i arbete – kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson.