Tjugonde

De företag där engagemanget från arbetsgivaren är störst – är sjukskrivningarna lägst.

Från både forskning och erfarenhet vet vi att det är viktigt att så snabbt som möjligt fånga upp den drabbade medarbetaren för att undvika att hen går in i långtidssjukskrivning.

De företag där engagemanget från arbetsgivaren är störst, där är också sjukskrivningarna lägst.

Tidiga insatser, senast tre månader efter första sjukskrivningsdagen, kan förkorta sjukskrivningstiden markant. En tidig bedömning av funktionsförmågan i relation till arbetsuppgifter är avgörande för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson när du behöver stöd att hantera en medarbetare som visar tecken på ohälsa, sviktande arbetsförmåga eller saknar sjukskrivning.