Tjugonde

Vi erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Vi samordnar rehabiliteringsarbetet och är ett stöd genom hela processen för både dig och dina medarbetare. Rehabiliteringen bygger i alla avseenden på den helhetssyn som kännetecknar vårt arbete.

Vi arbetar utifrån individuella planer. Att sätta upp klara och tydliga mål är viktigt för att uppnå så bra resultat som möjligt.

Tillsammans med patienter och kundföretag har vi uppnått goda resultat med våra olika program i stressrehabilitering och samtliga som genomgått programmet är åter i arbetslivet.

Vårt multidisciplinära team samordnar, arbetar utifrån individuella rehabiliteringsplaner och är ett stöd under hela rehabiliteringsprocessen.

Vi erbjuder ett engagerat och resursstarkt team bestående av företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast, ergonom, naprapat, arbetsterapeut, socionom, KBT-terapeut och psykolog.

Tjugonde är en godkänd anordnare av företagshälsovård av Försäkringskassan.
Det gör att du som arbetsgivare kan söka ekonomiskt stöd – arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – för att anlita våra olika expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp olika arbetsplatsinriktade åtgärder.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med ert rehabiliteringsarbete – kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson.