Tjugonde

Vi bidrar till att människor mår bättre

Tjugonde utvecklar människors hälsa och bygger hållbara organisationer. Vi är samarbetspartnern för hälsan på företaget när det gäller att förebygga och bekämpa ohälsa på arbetsplatsen. Vi finns sedan starten 1996 i Malmö och är ett team av drygt 20 specialister.

Vi är ett stöd till chefer, ledningsgrupper och team i organisations- och ledarskapsutveckling, förändringsarbete samt konflikthantering.Vi jobbar med samtliga nivåer i företaget – från den enskilda medarbetaren, till grupp- och organisationsnivå.

Vi erbjuder ett strukturerat helhetsgrepp på arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa, inte minst när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt medarbetarnas psykiska hälsa.

Vi följer upp våra insatser och säkerställer ökad hälsa med målet att skapa hållbara organisationer och bidra till lönsamma företag. Vi förebygger stress, känner igen tidiga tecken och hanterar stress genom skräddarsydda lösningar och utbildningar.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard för mer information.