Tjugonde

Allt som påverkar oss på arbetsplatsen är arbetsmiljöfrågor

Hälsan påverkas av en eller flera samverkande faktorer på arbetsplatsen och ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är något som gynnar alla. I arbetsmiljön ingår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållande – med andra ord – allting som påverkar oss på arbetsplatsen är att betrakta som arbetsmiljöfrågor.

Som oberoende expertresurs inom arbetsmiljö (arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering, arbetsanpassning och teknik), identifierar vi och analyserar sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Allt arbetsmiljöarbete bygger på samverkan
Vi arbetar team-baserat med frågor som rör arbetsplatsens betydelse för hälsa och välmående. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi med att riskbedöma, förebygga och undanröja eventuella hälsorisker. Vi kartlägger och analyserar och levererar därefter skräddarsydda åtgärder. Självklart deltar vi också aktivt i genomförandet av det vi föreslår.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra fysiskt, psykiskt och socialt.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi kan bidra till en långsiktigt hållbar arbetsplats och arbetsmiljö som stärker både medarbetare och organisation, kontakta Helen Berg Kirkegaard ansvarig för strategiskt arbetsmiljöarbete och vd.