Tjugonde

Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer.

Konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera
Konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar både medarbetare och arbetsplatsen negativt. Olösta konflikter skapar frustration och negativa effekter av konflikter kan vara så omfattande för verksamheten att förebyggande arbete krävs för att skapa fungerande arbetsgrupper.

Kartläggning
För att hantera en konflikt är det viktigt att kartlägga hur konflikterna yttrar sig på de olika nivåerna. Vanliga orsaker till konflikter är otydlighet i uppdrag, bristande förutsättningar att hantera uppdraget, brister i kommunikation eller en organisation som inte uppskattar olikheter och olika uppfattningar.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi kan vara ett stöd i processen och hur vi arbetar med konflikthantering och team-utveckling för både medarbetare och chefer. Kontakta vår socionom Fredrik Vroland.