Tjugonde

God arbetsmiljö bygger på att alla trivs och kan göra sitt bästa

Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar ofta om arbetsbelastning, stress och arbetsklimat, kopplat till hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på arbetet fungerar. 

En bra grund är en medvetenhet om hur vi är mot andra.
Kultur, värdegrund, medarbetarskap och ledarskap samverkar till att skapa en hållbar arbetsmiljö. Det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Goda relationer mellan medarbetarna och insatser för den sociala arbetsmiljön bidrar kraftigt till lönsamheten och till att organisationen når sina uppsatta mål.

En av de viktigast aspekterna är att du som arbetsgivare skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska trivas och kunna prestera på ett hållbart sätt.

Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen förekommer inom de flesta branscher och yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga.

Vill du veta mer 
Vill du veta mer om hur du bäst förebygger ohälsosam arbetsbelastning på din arbetsplats för att skapa en god arbetsmiljö, kontakta vår socionom Fredrik Vroland.