Tjugonde

Idrottsmedicin

Efter en skada eller före/efter en operation i till exempel knä, fot, axel eller höft rekommenderar vi Tjugonde Idrottsrehabilitering. Vi som jobbar med Tjugonde Idrottsrehabilitering har alla examen i ortopedisk medicin (OMI) och tillsammans har vi lång erfarenhet av olika typer av idrottsrehabilitering.

Vi arbetar i team och ett nära samarbete mellan läkare och naprapat gör att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi utgår alltid från hur din kropp fungerar och ser till dina möjligheter att snabbt komma tillbaka till din aktivitet. Vi hjälper dig att sätta upp realistiska mål för din rehabilitering. Med säker och effektiv rehabiliteringsträning kan du snabbt komma tillbaka till din motions- och/eller tävlingsaktivitet.

Rehabiliteringen inleds med en idrottsmedicinsk bedömning av läkare med vidareutbildning i ortopedisk medicin.

Nästa steg är en funktionsanalys (FMS Functional Movement Screen). Den utförs av en naprapat med vidareutbildning i ortopedisk medicin. Med en funktionsanalys testar vi din styrka, rörlighet och balans. Analysen screenar din kropp och ger oss ett bra underlag för vilka övningar som just du behöver börja med i din rehabiliteringsträning. FMS är ett vetenskapligt och vedertaget test som används inom idrottsvärlden.

Efter den idrottsmedicinska bedömningen och funktionsanalysen tar läkaren tillsammans med naprapaten fram ett individuellt rehabiliteringsprogram.

Rehabiliteringsprogrammen har olika upplägg och innehåll beroende på typ av skada och omfattning. Vi skräddarsyr en lösning som hjälper dig att snabbt och säkert komma tillbaka till din motions- och/eller tävlingsverksamhet.

Under hela rehabiliteringsperioden har du fri tillgång till träning i vårt gym på Tjugonde Friskvård & Träning.

Vill du veta mer
Kontakta Bengt Jönsson, legitimerad läkare eller Ann Weselka Eriksson, legitimerad naprapat.