Tjugonde

ACT

Acceptance and Commitment Training, ACT, är en metod med målsättning att identifiera vad som är riktigt viktigt i livet och ta faktiska konkreta steg i den riktningen. Metoden är bra för dig som upplever stress, oro och svårigheter med att få livspusslet att gå ihop.

Tjugonde erbjuder ACT både till dig som privatperson och er som företag.

Vårt stressförbyggande program ”ACT at Work” fokuserar på att förebygga och hantera stress samtidigt som du ökar hälsan. Under utbildningen arbetar vi med att förändra det som går att förändra och att acceptera, och få distans till, det som vi på olika sätt försöker bli kvitt. Utbildningen ger förutsättningar för att leva ett hållbart liv med hög livskvalitet.

Vill du veta mer
Kontakta Jonna Restin, psykolog.