Tjugonde

Skräddarsydda hälsofrämjande tjänster

Tjugondes hälsoutvecklare hjälper dina medarbetare att komma igång med förändringsprocessen mot bättre hälsa. Det är svårt att på egen hand klara av förändringar, att hitta motivation och att verkligen orka hålla ut för att nå uppsatta mål.

Majoriteten av oss har kunskap om vad vi borde eller inte borde göra för att leva hälsosamt, men ofta fortsätter vi i invanda banor. Många av oss försöker gång på gång att förändra levnadsvanor, men utan att lyckas. Det är svårt och det är lätt att tappa motivationen efter ett tag.

Motivation är grunden till all positiv förändring. Att förändra livsstilen i syfte att minska eller förhindra livsstilsrelaterade riskfaktorer som t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt eller ökat midjemått kräver stark motivation.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard för utveckling av strategiskt hälsoarbete.