Tjugonde

Effektiv och säker rehabilitering för friskare medarbetare

Att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och att snabbt agera är viktiga framgångsfaktorer för att främja dina medarbetares hälsa, öka deras arbetsförmåga och sänka sjukfrånvaron.

Som arbetsgivare har du ett ansvar att ta fram en plan för återgång till arbete för medarbetare som väntas vara borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom.

Vårt rehabiliteringsteam hjälper dig att hantera en medarbetare som visar symptom på arbetspåverkande ohälsa, sviktande arbetsförmåga och/eller riskerar sjukskrivning.

Teamet kartlägger behovet av utrednings- och rehabiliteringsinsatser och tar fram en tydlig plan för effektiv och säker rehabilitering med gemensam målsättning och förslag på fortsatta åtgärder.

Beroende på vilka rehabiliteringsinsatser som ska göras kan en fördjupad kartläggning göras av en eller flera av våra specialister, t.ex. företagsläkare, psykolog, beteendevetare, naprapat, ergonom eller arbetsterapeut.

Kartläggningen ligger sedan till grund för en rehabiliteringsplan med en gemensam målsättning och förslag på fortsatta åtgärder vilket återkopplas till den ansvariga chefen.

Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson för att få stöd i rehab-processen.