Tjugonde

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö-rond

För att möta Arbetsmiljöverkets krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt förebygga ohälsa erbjuder vi en organisatorisk och social arbetsmiljörond enligt AFS 2015:4.

OSA-ronden är ett stöd i arbetet med att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i psykosociala frågor. Vi utför riskbedömning, analys och åtgärdsplanering för hur det systematiska arbetet kring organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor ska bedrivas.

Kartläggning
Kartläggningen ger en nulägesbild och kunskap gällande organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, såsom arbetsuppgifter och arbetsorganisation, krav i arbetet, resurser och stöd, arbetstid och återhämtning, välbefinnande och hälsa samt konflikter och kränkande handlingar.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur en OSA-rond kan göras på ditt företag, kontakta vår socionom Fredrik Vroland.