Tjugonde

Rutiner bidrar till att förebygga kränkande särbehandling

Som arbetsgivare har du alltid ett ansvar att utreda misstanke om kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och annan typ av ohälsa på arbetsplatsen.

Ofta uppstår kränkningar som ett resultat av olösta konflikter, vilket kan leda till ohälsa eller att en medarbetare ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Om det förekommer kränkande särbehandling på en arbetsplats är det viktigt att ta stöd och hjälp av en oberoende part.

Vi utreder kränkande särbehandling och är ett stöd i den processen. Vi erbjuder stöd i det förebyggande arbetet i form av utbildning samt framtagning och implementering av rutiner att förebygga ohälsa.

Vill du veta mer 
Vill du veta mer om hur du bäst skapar fungerande rutiner på er arbetsplats för att förebygga och hantera mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling, kontakta vår socionom Fredrik Vroland.