Tjugonde

Mental träning

Vi erbjuder även olika typer av mental träning så som yoga, meditation och mindfulness. Vi tränar olika tekniker för medveten närvaro och mental återhämtning, allt för att bli bättre på att hantera och förhålla oss till våra tankar och känslor.

Vill du veta mer
Kontakta Jonna Restin, psykolog.