Tjugonde

När kosthållning, beteende och motionsvanor behöver förändras

Vårt hälso- och viktminskningsprogram med syfte att förändra kosthållning, beteende och motionsvanor anpassas individuellt.

Programmet inleds med att undersöka den medicinska och fysiska statusen med en läkarundersökning inklusive provtagning samt funktionsanalys och konditionstest hos sjukgymnast.

Därefter startar det individuellt anpassade programmet med fokus på kostrådgivning, coachning, samt motiverande samtal tillsammans med vår friskvårdskonsulent. Den fysiska aktiveringen påbörjas samtidigt tillsammans med personlig tränare. Förutom återkommande träffar med personlig tränare får medarbetaren ett träningsprogram för egen daglig träning.

Hälso- och viktminskningsprogrammet startar intensivt för att motivera till förändring. Sedan anpassas programmet löpande utifrån de framsteg som görs med målet att medarbetaren efter 6-8 månader ska ha etablerat en ny livsstil. Uppföljning sker sex och 12 månader efter avslutat program för att säkerställa att den nya livsstilen fungerar.

Programmet innehåller

  • läkarbesök
  • provtagning
  • träffar med friskvårdskonsulent
  • träningstillfällen med sjukgymnast och/eller personlig tränare

Under hela programtiden har medarbetaren fri tillgång till vår träningslokal.

Tjugonde Vikt- och livsstilsprogram

Vi erbjuder ett vikt- och livsstilsprogram med det långsiktiga målet att gå ner i vikt och bibehålla den nya vikten på ett hälsosamt sätt.

Programmet är indelat i tre faser.

  1. Förberedelse
  2. Förändring
  3. Uppföljning

Vi träffas varannan vecka i grupp under fem månader och för att bibehålla fokus och motivation har vi två uppföljningstillfällen efter två resp. tre månader.

Vill du veta mer
kontakta vår hälsoutvecklare Amanda Rosell.