Tjugonde

Teamutveckling

Tjugonde har olika former av hälsoutvecklingsprogram både för enskilda individer och organisationer. Tjugondes hälsofrämjande team är ett stöd i förändringsprocessen mot en bättre hälsa och lägger grunden till en långsiktig och hållbar förändring som skapar förutsättningar för ett hälsosammare liv. Tillsammans med våra kunder skapar vi friska företag genom att få medarbetare att utveckla sin hälsa.

Vill du veta mer
Kontakta Jonna Restin, leg. psykolog eller George Smidelik, leg. psykolog och organisationskonsult.