Tjugonde

Lednings- och chefsstöd

Vi fungerar som stöd till chefer, ledningsgrupper och team i organisations- och ledarskapsutveckling, förändringsarbete samt konflikthantering. Vi jobbar för en bra arbetsmiljö, välfungerande arbetslag och konstruktivt samarbete mellan chefer och medarbetare på ditt företag. Tack vare hållbara organisationer ökar företagen sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Vill du veta mer
Kontakta Fredrik Vroland, socionom eller George Smidelik, leg. psykolog och organisationskonsult.