Tjugonde

Vi hjälper dina medarbetare att komma tillbaka till en god hälsa och arbetsförmåga.

Att komma tillbaka efter en långvarig överbelastning tar tid. Sjukdomsbilden är ofta komplex och rehabiliteringsinsatserna behöver därför anpassas till varje person.

Tjugondes stressrehabilitering är alltid individuell och vi hjälper dina medarbetare säkert och effektivt. Rehabiliteringen följs upp och utvecklas i takt med framstegen och vi hjälper varje person hela vägen tillbaka till en god hälsa och arbetsförmåga.

Tjugondes stressrehabiliteringsprogram inkluderar 8+8 veckors program för bästa resultat efter en längre tids överbelastning.

  • Individuell rehabiliteringsplan med mål
  • Individuella samtal
  • Anpassad fysisk aktivering
  • Avslappning och andningsövningar
  • Yoga
Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson.