Tjugonde

Förstadagsintyg

Ett förstadagsintyg är ett intyg som du som arbetsgivare kan begära av en medarbetare vid särskilda skäl som t.ex. upprepad korttidsfrånvaro med oklar orsak.

För att få en bra bild av bakgrund och orsak samt säkerställa att det är adekvata hälsoorsaker till sjukfrånvaron och inte minst motivera till ökad frisknärvaro, rekommenderar vi alltid att en bedömning av medarbetarens arbetsförmåga görs innan beslut om förstadagsintyg tas.

Beslut om förstadagsintyg
Beslut om förstadagsintyg är en del av en rehabiliteringsöverenskommelse mellan dig som arbetsgivare och din medarbetare och ska alltid vara tidsbegränsad (upp till 12 månader) och följas upp löpande.

Vi utfärdar Förstadagsintyg vid personligt besök, aldrig i efterhand eller vid telefonkontakt. Din medarbetare ringer och bokar tid för besök samma dag.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi kan vara ett stöd till dig som arbetsgivare vid beslut om förstadagsintyg och hur processen ser ut, kontakta vår rehab-samordnare Åsa Roxendal, företagssköterska/rehab-samordnare.