Tjugonde

God arbetsmiljö kräver koll på riskerna

De fysiska arbetsmiljöriskerna är oftast branschspecifika. I kontorsmiljön handlar det primärt om bildskärmsergonomi men även belysning, ljud, inomhusklimat och ventilation. Byggindustrin har sina utmaningar med tunga lyft, buller, arbete med vibrerande verktyg, fibrosframkallande damm etc. Inom tillverkningsindustrin handlar det t.ex. om repetitivt arbete, hantering av kemiska produkter och truckkörning.

Vi gör arbetsmiljöutredningar – allt från bullermätningar till mätningar av t.ex.farliga ämnen i arbetsmiljön – för att skapa rutiner för det förebyggande arbetet. I ett nästa steg gör vi konsekvensanalyser i samarbete med våra medlemsföretag för att minska eller helt eliminera risker i arbetsmiljön med målet att effektivisera produktionen.

Arbetsmiljörond
Det finns olika sätt att undersöka om arbetsmiljön på en arbetsplats är bra eller om den behöver bli bättre. Det vanligaste är en arbetsmiljörond, en riskbedömning som kan genomföras i vilken arbetsmiljö som helst. För att stödja det förebyggande arbetsmiljöarbetet deltar vi ofta i arbetsmiljöronderna med vår expertkunskap.

Vi har en bred kompetens och erfarenhet av arbetsmiljöarbete och arbetar aktivt med våra medlemsföretags systematiska arbetsmiljöarbete. Våra arbetsmiljökonsulter genomför kartläggningar och riskbedömningar och vi är ett stöd i framtagningen av handlingsplaner med företagsanpassade förbättringsåtgärder.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi kan säkerställa en god arbetsmiljö på din arbetsplats, kontakta vår företagssköterska Magnus Håkansson.