Tjugonde

Organisationsutveckling

Tjugonde är en strategisk partner på ledningsnivå hos många av våra medlemsföretag. Tillsammans utvecklar vi hållbara organisationer som bidrar till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Vår samlade, breda kompetens inom hälso- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, utbildning, rehabilitering och hälsostrategiskt arbete möjliggör ett professionellt helhetsgrepp som vi är ensamma om i regionen.

Vi är ett stöd till chefer, ledningsgrupper och team i organisations- och ledarskapsutveckling.