Tjugonde

Hälsostrategiskt arbete

Vad får oss att må bra på vår arbetsplats?
Hur har vi det när vi har det som bäst?
Hur når vi gemensamt dit?

Svaren på frågorna är några exempel på vad som är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö på just din arbetsplats. Låt detta bli en bra start på ert eget arbetsmiljöarbete, men för att uppfylla kraven behöver ni säkert utveckla svaren.

Hälsan påverkas av en eller flera samverkande faktorer på arbetsplatsen och ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är något som gynnar alla. I arbetsmiljön ingår fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållande – allting som påverkar oss på arbetsplatsen är arbetsmiljöfrågor.

Tjugonde är ett stöd i ert strategiska arbetsmiljöarbete med utbildning av chefer och medarbetare samt framtagning av de olika arbetsmiljödokument, rutiner och policy, som krävs för att bedriva arbetsmiljöarbetet på ert företag.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard, VD/arbetsmiljökonsult.