Tjugonde

Med tjänsten “Sjuk- och friskanmälan” blir alla vinnare.

Tjugondes ”Sjuk- och friskanmälan” är ett effektivt verktyg för att upptäcka och åtgärda frånvaron på ditt företag i tid och snabbt få kontroll över vem som är på jobbet och vem som är hemma. Dessutom ger du dina medarbetare en känsla av trygghet och omtanke. 

Oavsett storlek på företaget finns det en vinst i att ansluta sig till Tjugondes tjänst ”Sjuk- och friskanmälan”. Alla medarbetare får förmånen av kvalificerad rådgivning vid sjukdom och även VAB. Samtidigt får ditt företag en omedelbar avisering om sjuk- och friskanmälan som stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och inte minst påminnelser om rehabiliteringskedjans avstämningspunkter.

Ett samlat grepp om sjukfrånvaron
För oss som företagshälsa ger det en bättre möjlighet att ta ett samlat grepp om sjukfrånvaron och tidigt sätta in åtgärder som förhindrar kostsam långtidsfrånvaro. Grundlig kartläggning och noggrann uppföljning ger färre och kortare sjukfrånvaroperioder som i sin tur leder till friskare medarbetare.

Vill du veta mer
Vill du veta om hur tjänsten “Sjuk- och friskanmälan” fungerar kontakta vår företagssköterska Åsa Roxendal.