Tjugonde

Friskvårdsprojekt

Tillsammans med oss kan du som arbetsgivare välja att jobba proaktivt med dina medarbetares hälsa. Att göra hälsosatsningar för att stärka och utveckla deras hälsa, istället för att jobba reaktivt och ta hand om medarbetarens ohälsa först när problem uppstår.

Våra friskvårdsprojekt, startar ofta med en kartläggning där vi tar reda på vilka livsstilsfaktorer som är era styrkor och eventuellt svagheter. Därefter kommer vi gemensamt fram till vilka friskfaktorer respektive riskfaktorer som projektet ska handla om, till exempel stresshantering, ökad fysisk aktivitet, bättre matvanor, återhämtning och tobaksstopp.

Vill du veta mer
Kontakta Amanda Rosell, hälsoutvecklare, så berättar hon mer om vad vi kan göra för ert företag.