Tjugonde

Vi är samarbetspartnern för hälsan på företaget

Vi tar fram skräddarsydda lösningar och bidrar till att företag blir hållbara arbetsplatser där medarbetarna mår bra. Vårt hälsofrämjande team erbjuder hälso- och arbetsmiljökartläggningar, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering samt förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur vi genom ett strukturerat helhetsgrepp på arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa kan bidra till ett mera hållbart företag, kontakta Helen Berg Kirkegaard ansvarig för strategiskt arbetsmiljöarbete och vd.