Tjugonde

Regelbundna undersökningar förebygger skador och olycksfall

Som arbetsgivare är du skyldig enligt föreskriften “Medicinska kontroller i arbetslivet” att anordna medicinsk kontroll om dina medarbetare utsätts för någon risk för ohälsa i sitt dagliga arbete. 

Att bedöma medarbetarnas risk för ohälsa är förutsättningen för att kunna avgöra om medicinsk kontroll behöver anordnas. Vi utför riskbedömningar i arbetsmiljön så att du som arbetsgivare får en tydlig bild om en medicinsk kontroll ska anordnas.

De medicinska kontrollerna syftar till att tidigt upptäcka tecken på och förebygga ohälsa i en arbetsmiljö som är riskfylld. Genom regelbundna undersökningar förebyggs skador och olycksfall.

Medicinsk kontroll innebär att

 • informera arbetstagarna om den medicinska kontrollen
 • erbjuda arbetstagarna den medicinska kontrollen
 • sammanställa vilka arbetstagare som vill genomföra den medicinska kontrollen
 • beställa den medicinska kontrollen
 • beställa en bedömning för tjänstbarhetsintyg när så krävs
 • informera företagshälsan om riskbedömningar

För att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på, eller kan förvärras av arbetsmiljön krävs regelbundna undersökningar. Tjugondes företagshälsa utför de olika medicinska kontrollerna och utfärdar tjänstbarhetsintyg för följande arbeten:

 • Arbete med bly, kadmium och kvicksilver
 • Arbete med fibrosframkallande damm, kvarts/asbest/syntetiska oorganiska fibrer
 • Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter
 • Klättring med stor nivåskillnad
 • Arbete med joniserande strålning
 • Arbete med vibrationsexponering
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete

Vill du veta mer
Vill du veta mer om vad föreskriften “Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) innebär för ditt företag, kontakta vår företagssköterska Åsa Roxendal.