Tjugonde

Värdegrundsarbete

Vad innebär värdegrundsarbete? Vilka verktyg kan man använda för att säkerställa att man är på rätt väg? Och varför är det viktigt att arbeta med organisationens värderingar?

Alla organisationer är värderingsstyrda. Frågan är vilka värderingar som styr. En gemensam värdegrund skapar tillit och trygghet i organisationen. Hur skapar vi ett gemensamt förhållningssätt och riktning med en gemensam etisk kompass som alla medarbetare står bakom?

Vi erbjuder utbildningar och workshop samt är ett stöd i kultur- och värdegrundsarbete samt förändringsarbete för att ge rätt riktning åt att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv arbetsplats.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard, VD och arbetsmiljökonsult.