Tjugonde

SAM

Enligt arbetsmiljölagen har du som arbetsgivare ansvaret för dina medarbetares arbetsmiljö och skall leva upp till föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

På Tjugonde ser vi arbetsmiljön som en strategisk fråga, vi vill att arbetsmiljön hos våra kunder inte bara ska motverka ohälsa utan också utveckla arbetsförhållande och hälsa hos medarbetarna. Vi är ett stöd till våra kunder för att utveckla arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt så att det blir en del av den dagliga verksamheten.

En säker arbetsmiljö minskar inte bara risken för olyckor och ohälsa i arbetet. En bra arbetsmiljö ökar trivseln och en attraktiv arbetsplats har lättare att både rekrytera och behålla personal. Dessutom ökar produktiviteten och lönsamheten. Det finns många anledningar till att skapa en bra arbetsmiljö på företaget.

Det ligger på arbetsgivarens ansvar att förebygga skador och ohälsa i arbetsmiljön, men både chefer och medarbetare behöver vara delaktiga för att ni ska få en väl  fungerande miljö på arbetsplatsen.

Tjugonde är ett stöd i ert strategiska arbetsmiljöarbete med utbildning av chefer och medarbetare samt framtagning av de olika arbetsmiljödokument, rutiner och policy, som krävs för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ert företag.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard, VD/arbetsmiljökonsult.