Tjugonde

Arbetsförmågeutredning – möjligheter och åtgärder

Vid en längre sjukskrivning kan det ibland uppstå behov av att göra en bedömning av arbetsförmågan.Genom en arbetsförmågeutredning kartläggs vilka möjligheter det finns för medarbetaren att återgå till sitt nuvarande arbete eller om rehabiliteringsmöjligheter saknas inom den befintliga verksamheten.

Vi undersöker också vilka åtgärder som krävs för att medarbetaren ska kunna återfå sin arbetsförmåga i ordinarie arbete eller i annat arbete hos sin nuvarande arbetsgivare.

Arbetsförmågeutredningen initieras av arbetsgivaren och beroende på anledning till arbetsförmågeutredningen görs den individuellt för att identifiera medarbetarens förmågor – såväl medicinskt, som fysiskt och psykiskt – gentemot de krav som ställs i arbetet.

Vill du veta mer
Kontakta vår rehab-samordnare Ann Weselka Eriksson för att få stöd i rehabprocessen.