Tjugonde

Arbetsmiljökartläggning

Vad behöver vi göra för att förbättra arbetsmiljön?

Med Tjugondes webbaserade arbetsmiljöenkät får du ett bra underlag för hur miljön på arbetsplatsen kan utvecklas. Efter genomförd undersökning återkommer vi med rekommendation och process för åtgärder. Tjugonde erbjuder även en webbaserad undersökning och riskbedömning av er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, undersökningen anpassas efter olika yrkesgrupper och deras olika förutsättningar i arbetet.

Arbetsmiljökartläggningar kopplat till verksamhetsutveckling kan även ske i form av semistrukturerade intervjuer med individuella samtal för att lättare identifiera viktiga teman som kan vara svåra att upptäcka genom enkäter eller samtal i grupp.

Vi tar ett helhetsgrepp om medarbetarhälsan genom lämplig kartläggning av de faktorer som kan påverka arbetslivet från ett psykosocialt perspektiv såsom krav, stöd och resurser. Tillsammans tittar vi på styrkor och förbättringsområden både individuellt och i gruppen. Det som behöver förändras görs synligt, allt för att utveckla ett hälsosamt förhållningssätt och skapa ett hållbart arbetsliv.

Syftet är att hitta styrkor och förbättringsområden och tillsammans arbeta fram en åtgärdsplan med konkreta mål för gruppen för att förebygga stress i organisationen och utveckla hälsan – grunden till ett hållbart arbetsliv.

Låt oss tillsammans resonera oss fram till vilka frågor er organisation behöver få svar på för att utvecklas och vilken typ av arbetsmiljökartläggning som lämpar sig bäst för er.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard, VD/arbetsmiljökonsult eller Jonna Restin, psykolog.