Tjugonde

En hälsofrämjande, ergonomisk och trygg arbetsplats ökar produktiviteten

Arbetsplatsens utformning har stor betydelse för rätt arbetsteknik. För många är de viktigaste arbetsredskapen skrivbordet, stolen, datorskärmen, tangentbordet och musen.

Kroppen är byggd för rörelse och variation, rätt ergonomi behövs för att undvika överbelastningsskador. Variation är viktigast, att byta kroppsställning och under dagen växla mellan aktivitet och vila.

Tjugondes arbetsmiljöingenjör anlitas ofta i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö. Inomhusklimat, ventilation, störande ljud/buller, akustik och belysning är några av de faktorer som har betydelse för hur vi mår och presterar på jobbet.

När vi deltar på arbetsmiljöronder kan vi upptäcka eventuella risker i arbetsmiljön.

Riskbedömningar
För att medarbetarna ska kunna undvika belastningsskador är utbildning inom ergonomi och rätt arbetsteknik viktigt. Vi gör riskbedömningar av olika arbetsmoment och ger förslag på förbättringar. Vi hjälper också till med att göra individuella arbetsplatsgenomgångar i olika arbetsmiljöer (kontor, lager, industri, bygg m m) för att visa och lära medarbetarna bästa arbetsställningen vid olika arbetsmoment.

Vill du veta mer
Ta hjälp av vår ergonom, Annika Ljungberg, för att utforma den optimala arbetsplatsen.