Tjugonde

Hälsokontroll

Syftet med hälsokontrollen är att fånga upp och förebygga riskfaktorer i arbetsmiljön, belysa livsstilsfaktorer och stödja livsstilsförändringar för att förebygga sjukdom.

Resultatet av undersökningen ger arbetsgivaren underlag för det fortsatta hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Hälsokontroller
Hälsokontroller finns i ett basutförande med livsstilsprover samt ”Hälsokontroll PLUS”. Hälsokontroll PLUS innebär en utökad provtagning samt ett uppföljande läkarbesök.

Hälsokontrollen kan anpassas efter de eventuella arbetsmiljö- eller hälsorisker som finns hos kundföretaget.

Byggbranschen har krav på speciella hälsokontroller. Vi erbjuder Hälsokontroll – Special, Bygg & El samt Måleri som uppfyller kraven i ”Byggnads policy om företagshälsovård”.

Vill du veta mer
Vill du veta vilken typ av hälsoundersökning som lämpar sig bäst för att utveckla hälsan hos dina medarbetare, kontakta vår företagssköterska Åsa Roxendal.