Tjugonde

Hälsokontroll

Syftet med hälsokontrollen är att fånga upp och förebygga riskfaktorer i arbetsmiljön, belysa livsstilsfaktorer och stödja livsstilsförändringar för att förebygga sjukdom.

Resultatet av undersökningen ger arbetsgivaren underlag för det fortsatta hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Hälsokontroller
Hälsokontroller finns i ett basutförande med livsstilsprover samt ”Hälsokontroll PLUS”. Hälsokontroll PLUS innebär en utökad provtagning samt ett uppföljande läkarbesök.

Hälsokontrollen kan anpassas efter de eventuella arbetsmiljö- eller hälsorisker som finns hos kundföretaget.

Byggbranschen har krav på speciella hälsokontroller. Vi erbjuder Hälsokontroll – Special, Bygg & El samt Måleri som uppfyller kraven i ”Byggnads policy om företagshälsovård”.

Vill du veta mer
Vill du veta vilken typ av hälsoundersökning som lämpar sig bäst för att utveckla hälsan hos dina medarbetare, kontakta vår företagssköterska Åsa Roxendal.

A $2 deposit casino is a good choice for new players with a limited budget. These casinos offer a variety of different low-stake gaming options, from classic blackjack to roulette. They also offer low-stake bonuses that can help you stretch your gaming session and reach substantial winnings. The best part is that these casinos are accessible from any device, including mobile phones. There are many different $2 deposit casinos that cater to New Zealanders. Some of these casinos feature a huge selection of games from multiple software providers, while others focus on specific categories such as live dealer tables. While most online casinos offer similar features, it’s important to read the fine print before signing up. Some sites may require a large amount of personal data, and it’s essential to check out the terms and conditions before you play.

The best 2 dollar deposit casino nz offers a wide range of games and has a variety of payment methods. BitStarz, for instance, allows you to use both fiat and cryptocurrency and lets you change your currency units whenever you want. This flexibility allows you to manage your casino balance and maximize your wins. You can even claim a welcome bonus of 125% and 180 free spins on your first qualifying deposit.