Tjugonde

OSA

När föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kom för några år sedan väckte det många frågor hos våra kundföretag: Hur förhindrar vi att medarbetarna upplever stress? Hur bedömer vi vad som är skadlig arbetsbelastning? Hur kan vi förhindra kränkningar? Hur kan vi riskbedöma den här typen av frågor? Vad kan vi göra på vår arbetsplats?

Sedan dess har vi tillsammans med våra kundföretag fortsatt att utveckla deras systematiska hälsoarbete med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vår erfarenhet är att det inte räcker med att arbeta på individnivå. Företag består av människor och vi måste arbeta med hela företaget, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Samverkan och dialog är förutsättningar för att skapa en sund arbetsplats.

Tjugonde är ett stöd i ert strategiska arbetsmiljöarbete med utbildning av chefer och medarbetare samt framtagning av de olika arbetsmiljödokument, rutiner och policy, som krävs enligt AFS 2015:4 gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard, VD/arbetsmiljökonsult.