Tjugonde

Krisplanering

Ibland inträffar det händelser som gör att organisationer, grupper eller individer hamnar i kris. Därför är det viktigt att det i varje organisation finns en plan för hur eventuella kriser och katastrofer ska hanteras.

Som arbetsgivare och chef har du ett tvingande ansvar att hantera kriser i din organisation enligt AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”. Tjugonde är ett stöd i att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete och erbjuder skräddarsydda utbildningar för hur ni ska agera i olika krissituationer samt är ett stöd i framtagning av krisplan.

Vi erbjuder krisstöd i alla faser – kvalificerat stöd före, under och efter en kris. Fortsatt stöd efter den akuta fasen genom både individuellt anpassade insatser och insatser på gruppnivå.

Vi erbjuder även utbildning i Första Hjälpen & HLR.

Vill du veta mer
Kontakta Jonna Restin, psykolog, Fredrik Vroland, socionom.