Tjugonde

Drogtest

Vi erbjuder våra medlemsföretag alkohol- och drogtest. Dessa görs t.ex. i samband med nyanställningsundersökning, men också vid misstanke om riskbruk/missbruk. Vi utför även slumpmässiga drogtester ute på arbetsplatsen.

Vi genomför alkohol- och drogtester enligt Sveriges Företagshälsors riktlinjer för kvalitetssäkrade alkohol- och drogtester i arbetslivet.

Vill du veta mer
Vill du veta mer eller rådgöra om behovet alkohol- och drogtest på din arbetsplats, kontakta vår MRO-läkare Elisabet Zia.