Tjugonde

Friska medarbetare bidrar till ökad lönsamhet

Vi har idag 225 medlemsföretag som ökar sin lönsamhet tack vare friska medarbetare som trivs på jobbet. 

När ditt företag ansluter sig till Tjugondes företagshälsa betalar ni en anslutningsavgift, baserad på antalet medarbetare. I och med detta har alla medarbetare fri tillgång till oss för telefonrådgivning om hälsan, friskvård, arbetsmiljö och psykosociala frågor.

För att få koll på hälsan på ert företag och vad som kan göras för att utveckla organisationen och förbättra arbetsmiljön, vill vi alltid börja med att mäta arbetsmiljö, arbetsförhållande, hälsa och välbefinnandet hos medarbetarna. Detta gör vi enkelt genom Tjugondes webbaserade arbetsmiljöenkät.

Våra medlemsföretag har sin egen kontaktperson. Hon eller han lär känna företaget, medarbetarna och ganska snart också utmaningarna. Det skapar trygghet, både för ledningen och för den enskilde medarbetaren.

Som medlemsföretag är du och dina medarbetare varmt välkomna till vår mottagning på Stortorget 8 i Malmö. På mottagningen erbjuder vi tider till företagsläkare, företagssköterska, naprapat, socionom, psykolog, KBT-terapeut, hälsoutvecklare och personlig tränare.
Ni har även fri tillgång till oss för rådgivning per telefon om hälsan, friskvård, arbetsmiljö och psykosociala frågor.

Vill du veta mer
Kontakta Helen Berg Kirkegaard för mer information.