Tjugonde

Fånga upp dina medarbetare tidigt och undvik långtidssjukskrivning.

Forskning stödjer våra erfarenheter av vikten att så snabbt som möjligt fånga upp din medarbetare för att undvika långtidssjukskrivning.

Genom en arbetsförmågebedömning kartlägger vi vilka möjligheter det finns för din medarbetare att återgå till sitt nuvarande arbete eller om rehabiliteringsmöjligheter saknas inom den befintliga verksamheten.

Vi undersöker också vilka åtgärder som krävs för att din medarbetare ska kunna återfå sin arbetsförmåga i ordinarie arbete eller vad som annars kan göras för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetsplatsen.

Genom en fördjupad kartläggning av medarbetarens medicinska, fysiska och psykiska hinder, kan vi därefter genomföra kompletterande insatser när arbetsförmågan bedöms kunna påverkas.

En arbetsförmågebedömning kan initieras av närmaste chef som beskriver anledningen till varför en arbetsförmågebedömning bör göras.