Tjugonde

 

2020-09-24

Coronaviruset och arbetsmiljö

Under den pågående coronapandemin är det viktigt att du som arbetsgivare löpande bedömer risker för smittspridning och ohälsa på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du aktuell information. Läs mer här. 

2020-06-11

Tjugonde erbjuder antikroppstest

Serologisk antikroppspåvisning (SARS-CoV-2 IgG) används för att visa om en individ har genomgått covid-19 infektion. IgG antikroppar utvecklas gradvis vid infektion och är oftast mätbart två veckor efter insjuknandet. Syftet med test är att främst att ge en uppfattning om hur stor del av personalen som har haft covid-19 vilket kan underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen. Läs mer om antikroppstest för covid-19 här.

Kontakt och bokning av test: Åsa Lindberg, företagssköterska.

2020-04-29

“Coronaviruset – det här gäller”, enligt Försäkringskassan

På länken till Försäkringskassan hittar du aktuell information om vad som gäller med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande. Länken finner du här.

2020-04-06

Vi ställer inte in. Vi ställer om.

Tjugondes psykologer och beteendevetare bjuder in till ett digitalt dialogmöte på temat oro. Vi vet att oro kan vara svår att hantera i tider av osäkerhet och behovet av dialog och erfarenhetsutbyte blir därför extra viktigt.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

2020-03-23

Vi håller öppet precis som vanligt och vi gör allt för att bibehålla Tjugonde tryggt och säkert för alla. Till de av er som inte vill eller kan komma till mottagningen erbjuder vi möten via videolänk eller telefon.

För att begränsa risken för smittspridning av covid-19 vill vi förtydliga följande:

Har du symptom som snuva, hosta, feber, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk ska du INTE komma in på mottagningen. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss på 040-250 550 eller info@tjugonde.se

Om du eller någon av dina medarbetare upplever situationen i samhället som oroande och att det påverkar dig/er negativt finns våra beteendevetare och psykologer tillgängliga för samtal på telefon, länk eller promenad i parken. Tveka inte att höra av dig.

2020-03-02

Då situationen är snabbt föränderlig hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida och Vårdgivare Skåne för uppdatering avseende allmän information samt status om spridning. Folkhälsomyndigheten har även upprättat ett nationellt informationsnummer 113 13 med tillgänglighet dygnet runt.

Om anställda uppvisar symtom och det kan vara aktuellt med provtagning eller vård, hänvisa till sjukvården via Vårdguiden per telefon 1177. Det är sjukvården som hanterar provtagning och smittspårning.

Chefer och HR på våra medlemsföretag kan kontakta Tjugonde för rådgivning under våra öppettider på 040-250 550.

Använd gärna bifogad information från WHO ute i er organisation.

Avoid Handshaking
WHO Preventive measures Respiratory Hygiene
WHO Preventive measures Social
WHO Wash hands How
WHO Wash hands When

Kontakt: Åsa Lindberg, företagssköterska.