Tjugonde

2021-12-06

Smittspridningen av Covid-19 har snabbt förändrats och vi behöver värna om att skydda varandra. På Tjugonde följer vi Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer. Tjugondes personal bär munskydd eller heltäckande ansiktsvisir vid patientnära kontakt.

Som besökare uppmanas du att stanna hemma vid luftvägsbesvär. Vi ställer gärna om till digitalt besök. Vi ser gärna att du bär munskydd vid vistelse i våra lokaler och uppmanar till god handhygien.

Kontakt: Elisabet Zia, företagsläkare

________________________________________________

2021-09-01

Nu är Tjugonde anslutna till E-hälsomyndighetens tjänst Covidbevis

Tjugonde är anslutna till E-hälsomyndighetens tjänst Covidbevis. Det innebär att ditt negativa test för Covid-19 skickas till din digitala brevlåda (Kivra). Ditt testbevis kan du använda vid resor i Europa.

Kontakt:
Tjugonde växel, tel 040-250 550
Åsa Roxendal, företagssköterska

____________________________________________________

2021-03-22

Vi erbjuder nu snabbare provsvar på PCR-test.

Vid provtagning före kl 12 levereras provsvar påföljande dag.

Läs mer här.

Boka ditt test via vår online bokning. Bokning kan även göras via mail eller telefon.

Kontakt
Tjugonde växel, tel 040-250 550
Åsa Roxendal, företagssköterska

_____________________________________________________

2021-01-21

Tjugonde erbjuder PCR-test för reseintyg

Många länder och resebolag kräver idag att resenär visar intyg på smittfrihet baserat på negativt PCR-test. PCR-test används annars för att visa pågående Covid-19 infektion.

Covid-19 PCR-test visar om du har viruset SARS-CoV-2 i kroppen när du tar provet. Testet skickas till externt laboratorium för analys. Vid negativt provsvar utfärdas reseintyg för PCR-test av läkare inom 48 timmar. Vid provtagning före kl 12 levereras provsvar påföljande dag.

För att genomföra PCR-test via Tjugonde behöver du vara helt symtomfri, du får inte haft symtom på luftvägarna de senaste två dygnen före provtagning.

Läs mer här. 

Boka ditt test via vår online bokning. Bokning kan även göras via mail eller telefon.

Kontakt
Tjugonde växel, tel 040-250 550
Åsa Roxendal, företagssköterska

_____________________________________________________

2021-01-21

Antigentest, PCR-test och Antikroppstest

Många verksamheter upplever en stor påverkan på grund av coronapandemin. Tjugonde erbjuder olika typer av tester för Covid-19, nedan kan du läsa mer om våra olika tjänster. Provtagning sker på Tjugondes mottagning eller vid önskemål på er arbetsplats.

Antigentest Covid-19 (snabbtest)
Läs mer här.

PCR-test Covid-19
Läs mer här.

Antikroppstest Covid-19
Läs mer här.

Kontakt
Tjugonde växel, tel 040-250 550
Åsa Roxendal, företagssköterska

____________________________________________________

2021-01-11

Tjugonde erbjuder Antigentester för Covid-19

Tjugonde erbjuder Antigentest, ett snabbtest som inom ca 15 minuter påvisar om medarbetare bär på viruset. Vi kan även erbjuda reseintyg kopplat till Antigentest.

Mycket talar för att SARS-CoV-2-virus kan smitta dagarna före symtomdebut och att även personer som smittats men inte utvecklar symtom kan vara smittbärare. För arbetsgivare i behov av att i möjligaste mån säkerställa att det inte finns medarbetare smittade med Covid-19 på arbetsplatsen erbjuder vi Antigentest. Provtagning sker på Tjugondes mottagning eller efter överenskommelse på ert företag.

Läs mer här.

Kontakt och bokning av test
Tjugonde växel, tel 040-250 550
Åsa Roxendal, företagssköterska

____________________________________________________

2020-11-13

Covid-19 och riskbedömningar

Återigen får vi många frågor relaterade till Covid-19 och arbetsmiljö. När det gäller frågor kring när och hur länge man bör undvika kontakter utanför hemmet vid smitta hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer här.

Vi vill påminna om vikten att genomföra och dokumentera riskbedömningar på arbetsplatsen avseende Covid-19. Tänk på att den kan behöva revideras oftare än andra riskbedömningar i verksamheten. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida här.

Behöver ni hjälp med riskbedömningar eller har andra arbetsrelaterade frågor kring Covid-19 så har vi bred kunskap på Tjugonde.

Kontakt: Elisabet Zia, företagsläkare, Helen Berg Kirkegaard, VD.

____________________________________________________

2020-09-24

Coronaviruset och arbetsmiljö

Under den pågående Coronapandemin är det viktigt att du som arbetsgivare löpande bedömer risker för smittspridning och ohälsa på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du aktuell information. Läs mer här. 

____________________________________________________

2020-06-11

Tjugonde erbjuder antikroppstest

Serologisk antikroppspåvisning (SARS-CoV-2 IgG) används för att visa om en individ har genomgått covid-19 infektion. IgG antikroppar utvecklas gradvis vid infektion och är oftast mätbart två veckor efter insjuknandet. Syftet med test är att främst att ge en uppfattning om hur stor del av personalen som har haft covid-19 vilket kan underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen. Läs mer om antikroppstest för covid-19 här.

Kontakt och bokning av test: Åsa Roxendal, företagssköterska

____________________________________________________

2020-04-29

“Coronaviruset – det här gäller”, enligt Försäkringskassan

På länken till Försäkringskassan hittar du aktuell information om vad som gäller med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande. Länken finner du här.

____________________________________________________

2020-04-06

Vi ställer inte in. Vi ställer om.

Tjugondes psykologer och beteendevetare bjuder in till ett digitalt dialogmöte på temat oro. Vi vet att oro kan vara svår att hantera i tider av osäkerhet och behovet av dialog och erfarenhetsutbyte blir därför extra viktigt.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

____________________________________________________

2020-03-23

Vi håller öppet precis som vanligt och vi gör allt för att bibehålla Tjugonde tryggt och säkert för alla. Till de av er som inte vill eller kan komma till mottagningen erbjuder vi möten via videolänk eller telefon.

För att begränsa risken för smittspridning av covid-19 vill vi förtydliga följande:

Har du symptom som snuva, hosta, feber, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk ska du INTE komma in på mottagningen. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss på 040-250 550 eller info@tjugonde.se

_____________________________________________________

Om du eller någon av dina medarbetare upplever situationen i samhället som oroande och att det påverkar dig/er negativt finns våra beteendevetare och psykologer tillgängliga för samtal på telefon, länk eller promenad i parken. Tveka inte att höra av dig.

2020-03-02

Då situationen är snabbt föränderlig hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida och Vårdgivare Skåne för uppdatering avseende allmän information samt status om spridning. Folkhälsomyndigheten har även upprättat ett nationellt informationsnummer 113 13 med tillgänglighet dygnet runt.

Om anställda uppvisar symtom och det kan vara aktuellt med provtagning eller vård, hänvisa till sjukvården via Vårdguiden per telefon 1177. Det är sjukvården som hanterar provtagning och smittspårning.

Chefer och HR på våra medlemsföretag kan kontakta Tjugonde för rådgivning under våra öppettider på 040-250 550.

Använd gärna bifogad information från WHO ute i er organisation.

Avoid Handshaking
WHO Preventive measures Respiratory Hygiene
WHO Preventive measures Social
WHO Wash hands How
WHO Wash hands When

Kontakt: Åsa Roxendal, företagssköterska.