Tjugonde

Naprapatutbildning

Till ert förfogande finns det på Tjugonde tillgång till ett mulitdisciplinärt team. Rehabiliteringen bygger i alla avseenden på den helhetssyn som kännetecknar hela Tjugondes arbete. Vi arbetar utifrån individuella rehabiliteringsplaner som tas fram tillsammans med personen ifråga. Att sätta upp klara och tydliga mål är oerhört viktigt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi erbjuder ett engagerat och resursstarkt team bestående av företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast, ergonom, naprapat, arbetsterapeut, beteendevetare och psykoterapeut eller psykolog.