Tjugonde

Organisationsutveckling landningssida

Tjugonde har utvecklats till att bli en strategisk partner på ledningsnivå hos många av våra företag och tillsammans med våra kunder skapar vi friska företag genom att få medarbetaren att utveckla sin hälsa. Därigenom ökar också företagen sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Tjugonde ska vara företagens bästa samarbetspartner inom regionen. Tjugondes samlade och breda kompetens inom hälso- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, utbildning, rehabilitering och hälsostrategiskt arbete möjliggör ett professionellt helhetsgrepp som vi är ensamma om i Malmö/Lundregionen.

Glädje är vårt honnörsord – vi vill visa att vi är glada och positiva, att vi tycker om det vi arbetar med och att vi trivs tillsammans med varandra och med våra kunder.