Tjugonde

FMS ger förutsättningarna för rätt träning.

Med hjälp av Functional Movement Screen (FMS) hittar vi en god start på din träning oavsett om du vill bli vardagsstark, träna inför en speciell idrottsprestation eller rehabilitera dig efter en skada.

FMS testar din styrka, rörlighet och balans och den granskar och analyserar svagheter i musklerna, obalanser i kroppen och stelheter i lederna. Screeningen består av sju olika tester. Din styrka, rörlighet och balans poängbedöms på en skala från 0-3 i varje test och du kan maximalt få 21 poäng.

Utifrån dina förutsättningar och dina mål lägger vi därefter upp ett träningsprogram. Genom att vi individanpassar träningen för dig uppnår du bästa möjliga resultat. Du minskar också risken för skador genom att testet identifierar skadlig rörelsemönster som motverkas genom ditt träningsprogram.

Genom uppföljning av testet kan du tydligt se framstegen du gör genom träningen.

Vill du veta mer och/eller boka ett första test kontakta ann.weselkaeriksson@tjugonde.se
legitimerad naprapat med examen i ortopedisk medicin samt specialist på stress och smärta