Tjugonde

Aktuellt program

Utbildning i preventiva insatser för hälsa på arbetsplatsen och återgång i arbete efter sjukskrivning

Under utbildningen konkretiserar vi de verktyg som arbetsgivare kan använda för att ligga steget före sjukfrånvaro och personalomsättning kopplat till hälsa. Vidare diskuterar vi rehabprocessen och utmaningar kring återgång i arbete efter sjukskrivning. Under utbildningen diskuterar vi case kopplade till frågor som brukar upplevas utmanande för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Utbildningen kommer att ta upp ämnen som:
• Fördjupad kunskap i AFS 2020:05 Arbetsanpassning
• Preventiva åtgärder för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen
• Samverkan mellan arbetsgivare och företagshälsovård i rehabprocesser
• Hur kan vi skapa utrymme för återhämtning?
• Hur stöttar du som chef en medarbetare när något verkar vara fel?
• Hur ser arbetsgivarens ansvar ut?
• Personalekonomi – Vad kostar det för en arbetsgivare att vara steget efter?

Plats
Tjugonde, Stortorget 8 (Lejonetpassagen)

Utbildningen delas upp på två tillfällen:
Del 1 – 15 mars 09:00 – 12:00
Del 2 – 29 mars 09:00 – 12:00

Båda dagarna inleds med frukost från kl 08:30. Välkomna!

Du träffar: Elisabet Zia, företagsläkare och Jonna Restin, psykolog

Pris och anmälan
Pris för medlemsföretag: 3900 kr/person (exkl moms)
Övriga: 4200 kr/person (exkl moms)

Anmälan görs till info@tjugonde.se senast den 8 mars.