Tjugonde

Återgång till arbetet kräver stöd och genomtänkt ergonomi

Att komma till arbetet måste ske stegvis och ibland behöver arbetssituationen förändras.

För att återgången ska lyckas behövs arbetsledningens fulla stöd samt information till relevanta kollegor om vad som gäller och hur alla kan bidra.

Arbetsplatsens ergonomi är också viktigt för att undvika framtida besvär. Kroppen är byggd för rörelse och det är viktigt att arbeta på ett för kroppen så skonsamt sätt som möjligt.

Läkarkontakten är mycket viktig även i rehabiliteringens slutskede. Genom uppföljande läkarbesök och personlig coaching ges medarbetaren möjlighet till stödsamtal och stöttning inför återgången till arbetet.