Tjugonde

Organisationsutveckling

Tjugonde är en strategisk partner på ledningsnivå hos många av våra medlemsföretag. Tillsammans utvecklar vi hållbara organisationer som bidrar till ökad konkurrenskraft och lön- samhet. Vår samlade, breda kompetens inom hälso- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, utbildning, rehabilitering och hälsostrategiskt arbete möjliggör ett professionellt helhetsgrepp som vi är ensamma om i regionen.