Tjugonde

Friskvård och träning landningssida

Den företagshälsa vi erbjuder utgår från varje individs situation där såväl fysisk som psykisk hälsa inventeras. På Tjugonde har vi kompetens att utföra alla olika typer av hälsoundersökningar.

Efter genomförda hälsoundersökningar får företaget en återkoppling över företagets samlade hälsoläge och förslag på hälsofrämjande åtgärder. Genom handlingsplanen kommer kompetensen fram hos varje individ och kan tas tillvara för att stärka gruppen. Och vid uppföljningen kan man sedan enkelt se vilka åtgärder som gett önskat resultat.

De företag som anlitar Tjugonde får allt i ett paket och behöver inte anlita olika företag för olika saker.

Genom att varje medarbetare får ett ökat ansvar för de egna hälso- och levnadsvanorna skapas också förutsättningar för att de självständigt väljer att påverka sin livsstil även utanför arbetslivet.