Tjugonde

Första Hjälpen & Hjärtlungräddning (HRL)

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Den behandling som är bevisat effektiv vid hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Det är därför viktigt med ökad spridning av hjärtstartare i samhället samt kunskap att använda den.

Tjugondes utbildning ger kunskap om hur du snabbt och korrekt ska undersöka, larma och ta hand om en person med andnings- och hjärtstopp. Utbildningen varvar teori och praktik och kan hållas antingen ute på ert företag eller i våra lokaler på Stortorget 8 (Lejonetpassagen) i Malmö.

Vill du veta mer
Kontakta Åsa Roxendal, företagssköterska och HLR-instruktör godkänd av Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR-rådet).