Tjugonde

PCR-test för reseintyg

Många länder och resebolag kräver idag att resenär visar intyg på smittfrihet baserat på negativt PCR-test. PCR-test används annars för att visa pågående Covid-19 infektion.

Covid-19 PCR-test visar om du har viruset SARS-CoV-2 i kroppen när du tar provet. Testet skickas till externt laboratorium för analys. Vid negativt provsvar utfärdas reseintyg för PCR-test av läkare inom 48 timmar. Vid provtagning före kl 12 levereras provsvar påföljande dag.

För att genomföra PCR-test via Tjugonde behöver du vara helt symtomfri, du får inte haft symtom på luftvägarna de senaste två dygnen före provtagning.

Läs mer här. 

Boka ditt test via vår online bokning. Bokning kan även göras via mail eller telefon.

Kontakt
Tjugonde växel, tel 040-250 550
Åsa Roxendal, företagssköterska