Tjugonde

Restaurang Johan P. förebygger överbelastningsskador tillsammans med Tjugonde
– Arbetsmiljön i restaurangen kan innebära risker för belastningsskador hos medarbetarna, berättar Niklas Billsten på Johan P. För att förebygga belastningsskador tog vi kontakt med Tjugonde. Tillsammans såg vi ett behov av att öka medarbetarnas fysiska aktivitet för att de ska må bättre.
– Johan P. anlitade Tjugonde för att få hjälp med att komma igång med träningen så att medarbetarna skulle kunna träna sig till bättre hälsa, kondition och styrka. Sedan i höstas tränar vi tillsammans i grupp en gång per vecka med konditions- och styrketräning. Vi tränar inomhus på Tjugondes gym men också utomhus i parken och vi har alltid kul tillsammans, berättar Amanda, PT på Tjugonde.
– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och mår de bra så presterar de dessutom bättre på jobbet, avslutar Niklas.
Kontakt: Amanda Rosell, PT.

___________________________________________________

Massive Entertainment + Tjugonde = medarbetarhälsa

Tjugondes psykolog Jonna Restin var en av deltagarna i en paneldiskussion på Massive Entertainment på temat Mental Health. Ett 80-tal medarbetare deltog och samtalen fokuserade på pandemins konsekvenser för medarbetarhälsan, vikten av preventiva insatser för att fånga tidiga signaler på ohälsa och klurigheten med work-life balance som förälder.

– Wellness month är en månad där vi som företag fokuserar lite extra på vårt välmående. En månad där våra medarbetare får möjlighet att prova på olika aktiviteter, workshops och seminarier. Vi försöker ha en holistisk approach då vi vet att många delar av våra liv bidrar till ett bättre välmående. Vi har lagt wellness month i februari, en mörk och kall månad, när våra medarbetare behöver lite extra motivation och känsla av tillhörighet! Vårt arbete för hälsa slutar dock inte där utan vi ser det snarare som att detta kickstartar året på ett bra sätt, säger Rebecka Svennerstedt, HR specialist Diversity & Inclusion, Health & Wellbeing på Massive.

– Vi vill motivera och främja en hälsosam livsstil för våra medarbetare och genom detta skapa en arbetskultur där hälsa och välmående är prioriterat. Vi hoppas även att detta uppmuntrar våra medarbetare till engagemang och egenansvar för sitt välmående, avslutar Rebecka.

– Det var väldigt roligt att vara med och få dela med mig av mina erfarenheter, säger Jonna.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

___________________________________________________
Tydlighet och struktur skapar lugn och mindre stress 

Under pandemin har det varit en utmaning att bedriva undervisningen på Thoren Business School och året som gått har inneburit många omställningar för medarbetarna och eleverna. Rektor, Michael Kjellemar, kontaktade därför Tjugonde för att göra en förebyggande insats för sina medarbetare.

Tillsammans med Thoren Business School tog Tjugondes psykologer, Hampus Wikenholm och Jonna Restin, fram en skräddarsydd utbildning för medarbetarna som hölls i anslutning till vårterminens slut och en uppföljning inför starten av höstterminen.

– Första tillfället berörde stress och konsekvenserna av hög belastning samt betydelsen av återhämtning. Vid andra tillfället fördjupade vi kunskaperna om stress, återhämtning och självledarskap samt praktiska verktyg för att hantera oro och grubbel, säger Jonna.

– Vi uppskattar verkligen vårt samarbete med Tjugonde. Vi som personalgrupp fick många handfasta verktyg att arbeta med både som team och individer. Framför allt hur vi kan leda oss själva och ha kontroll över det vi kan påverka och släppa det som vi inte kan påverka. Vi har lärt oss mycket om att stress inte behöver vara farligt utan kan hjälpa oss att växa som människor och i vår profession om vi hanterar det på rätt sätt, säger rektor Michael Kjellemar.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog. Hampus Wikenholm, psykolog.

____________________________________________________
How to prevent and handle stress as a leader at Sharkmob

– På Sharkmob strävar vi efter att förebygga negativ stress. Även om stress är en naturlig del av livet kan det bli problematiskt om stressnivån är för hög under en längre period, säger Camilla Sköldeborn, Office Manager på Sharkmob.

– Mot den bakgrunden bad vi Tjugonde att ta fram ett seminarium för att våra leads skulle lära sig mer om tidiga tecken på stress och vad du kan göra i din roll som ledare, fortsätter Camilla.

Under våren har Tjugondes psykologer, Jonna och Hampus, samlat chefer och HR-teamet på Sharkmob för seminarier i stresshantering och återhämtning. Målet var att ge kunskap och verktyg för att förstå och hantera stressfulla situationer och hur de kan använda detta i sitt ledarskap. Insatsen följdes upp med ett strategiskt möte tillsammans med HR-teamet för uppföljning och utvärdering av resultatet.

– Det var en givande insats där vi fick flera fördjupade dialoger och kloka frågor kring stress, återhämtning och om olika utmaningar på Sharkmob, säger Hampus.

-Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi tillsammans skapar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, avslutar Hampus och Jonna.

Kontakt: Jonna Restin, psykolog. Hampus Wikenholm, psykolog.

______________________________________________________

Tillsammans ökar vi vår vardagsmotion

Under sex veckor utmanade vi våra medlemsföretag och målet var att öka sin vardagsmotion. Totalt deltog 21 lag från flera olika företag och alla registrerade sin träning i appen Twiik där Amanda gav extra utmaningar till alla deltagare.

Jonny Björklund, kontorschef på Ålandsbanken i Malmö, deltar årligen i utmaningen tillsammans med sina medarbetare.

– Vi har varit med i Tjugondes hälsoutmaning under flera år. Under sex veckor är hela kontoret engagerade och pushar varandra till stordåd. Jag ser aktiviteten både som en hälsoaktivitet och en härlig teambuilding-aktivitet, säger Jonny.

– De riktiga vinnarna är inte de som tränar regelbundet, utan de som inte rör på sig normalt och ställer upp för laget. Det stora målet är såklart att det ska leda till bestående förändrade vanor och ett mer hälsosamt liv, fortsätter Jonny.

– I höst följer vi upp med Tjugonde som kommer till kontoret och bjuder på ett mer hälsosamt alternativ till frukost och samtidigt ger en föreläsning om bra kostvanor. Vi har gjort det tidigare och jag kan varmt rekommendera det.
Tack Amanda och hela teamet på Tjugonde för en väl arrangerad aktivitet. Vi ses igen nästa år, avslutar Jonny.

Vill du hålla flåset uppe under semestern? Tjugondes PT Amanda bjuder på härlig träningsinspiration i filmerna nedan:

Konditionsträning

Mag- och ryggträning

Trappträning

Kontakt: Amanda Rosell, PT.

_______________________________________________________

Antigentest begränsar risken för klustersmitta på CMP

– Våra hamnarbetare kan inte jobba hemifrån utan vi måste lossa och lasta fartyg precis som vanligt, säger Magnus Nilsson HR Manager på Copenhagen Malmö Port. Att erbjuda våra medarbetare antigentest (snabbtest) är ett bra tillägg till övriga åtgärder som vi gör för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Vi ser det som en förebyggande åtgärd för våra medarbetare som inte alltid har möjlighet att hålla avstånd utan måste arbeta nära varandra, fortsätter Magnus.

– En gång i veckan kommer Åsa Roxendal, företagssköterska på Tjugonde, ut till oss. Åsa finns på plats under några timmar så att alla medarbetare som vill kan testa sig. Det är inget krav från vår sida, men vi ser glädjande nog att de flesta ändå väljer att testa sig, avslutar Magnus.

______________________________________________________

Hälsoresa tillsammans med Netset

– På Netset har vi alltid värnat om våra medarbetares hälsa, både fysiskt och mentalt. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Tjugonde och därför var det ett naturligt steg att kontakta dem för att skapa ett inspirerande program tillsammans med Tjugonde i dessa utmanande tider, säger Jeanette Lilliehöök, Economy and HR, Netset.

– Resultatet blev att vi bjöd in till en sex veckor lång hälsoresa som alla kan vara med på oavsett nivå och med fokus på att få till den viktiga vardagsträningen. Projektet är oerhört uppskattat av våra medarbetare och pågår året ut. Till nyår går vi i mål, avslutar Jeanette.

– Netset är en fantastisk förebild som satsar på hälsan och tar hand om sina medarbetare på bästa sätt, säger Amanda, PT på Tjugonde. Tillsammans tog vi fram en hälsoresa som omfattar såväl den fysiska som den mentala hälsan. Medarbetarna registrerar all aktivitet i en app och jag coachar dem via mail flera gånger i veckan. Förra veckan hade vi ett härligt träningspass tillsammans i parken, fortsätter Amanda.

I Netsets hälsoresa igår dessutom föreläsningar i ergonomi, stresshantering och mindfulness samt olika filmer med tips och råd från flera av Tjugondes medarbetare.

– Satsningen är en viktig investering i medarbetarnas hälsa. Om medarbetarna mår bra, mår organisationen bra och det skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet, avslutar Amanda.

Medarbetarhälsan är en allt mer strategisk resurs. Låt oss tillsammans diskutera hur vi kan utveckla hälsan hos dina medarbetare.

Kontakt: Amanda Rosell, PT.

______________________________________________________

Vi kartlägger hur medarbetarna på Malmö mot Diskriminering mår under den rådande pandemin.

Att arbeta hemifrån har blivit det nya normala, men hur fungerar det egentligen? Hur fungerar samarbetet i gruppen på distans? Hur fungerar mitt ledarskap? Hur mår mina medarbetare? För att få en tydligare bild av detta valde Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering, att ta kontakt med Tjugonde.

– Precis som på många andra arbetsplatser och i samhället i stort, har Corona-pandemin fört med sig en rad med utmaningar för oss, säger Johan Ekblad. Detta gäller exempelvis frågor om arbete hemma samt oro och osäkerhet kring både arbete och privatliv. För att fånga upp våra anställda i den rådande situationen valde vi att inleda ett samarbete med Tjugonde, fortsätter Johan.

– Tillsammans med Tjugonde enades vi om ett upplägg där alla anställda erbjöds: (1) en webbenkät i syftet att kartlägga de anställdas upplevelse av arbetsmiljö och mående, (2) en digital genomgång av hemarbetsplatsen med Tjugondes ergonom och (3) ett samtal med Tjugondes psykolog om den egna upplevelsen av oro och osäkerhet. Utifrån en sammanställning av dessa tre steg kommer vi nu arbeta vidare tillsammans med Tjugonde för att, utifrån de förutsättningar som pandemin ger oss, skapa en så hållbar arbetsplats och arbetsmiljö som möjligt, avslutar Johan.

– När vi sammanställde resultatet fann vi några punkter som tydligt stack ut. Mycket stämmer överens med vad vi sett hos andra företag, säger Jonna, psykolog på Tjugonde:

• Digitala möten upplevs mer energikrävande än fysiska
I början fungerade det förvånansvärt bra, men efter en tid med enbart digitala möten och utbildningar, upplever medarbetarna en digital trötthet. Fysiska möten mellan människor har stor betydelse och en positiv påverkan på motivation, energi och humör.

• Distansen från kollegor påverkar humöret negativt
Korta pauser vid kaffemaskinen eller lite snack i korridoren med kollegorna har för många försvunnit helt under Covid-19. En arbetsdag hemma kan därför upplevas som lång och ibland lite meningslös.

• Samarbete med kollegor tar längre tid på distans
Många har tidigare fått svar på sina frågor genom att snabbt titta in till en kollega. Att skicka ett mail eller ringa upp är det många som upplever som omständigt och tidskrävande, vilket tär på relationerna.

• Många upplever högre arbetsbelastning
Medarbetarnas förmåga att prestera på samma nivå hemma som på kontoret varierar i hög grad. En del har problem att arbeta ostört när familjen är hemma och många upplever det svårare att arbeta effektivt. Resultatet blir att många upplever arbetsbelastningen som högre, även om de faktiska arbetsuppgifterna inte har blivit fler.

• Flexibiliteten uppskattas
Oavsett hemsituation är medarbetarna överens om att de vill ha kvar flexibiliteten att själva få välja vart de ska arbeta även efter Covid-19.

Behöver ni hjälp med att kartlägga hur era medarbetare mår?

Kontakt: Jonna Restin, psykolog.

_________________________________________________________

Vi är ett stöd till Tarsier Studios vid deras ”soft-opening” av arbetsplatsen.

Efter en vår med restriktioner, hemarbete och nedstängningar för att minska spridningen av covid-19 börjar samhället försiktigt öppna upp igen. Men hur ser vi till att återgången till arbetsplatsen kan ske utan att spridningen tar fart igen? Den frågan ställde sig Erik Rudelius, HR Manager på Tarsier Studios och kontaktade då Tjugonde.

– När vi beslöt oss för en ”soft opening” av kontoret insåg vi att vi själva inte hade all kompetens som krävs för att genomföra riskbedömningar och gå igenom alla olika arbetsmoment som kan innebära risk för smitta. För oss var det extra viktigt att riskbedömningen blev objektiv och det var självklart att använda Tjugonde som vår samarbetspartner i det arbetet. För oss är det viktigt för att skapa en psykologisk trygghet för våra medarbetare, säger Erik.

– Med tanke på att vi har många nationaliteter bland våra medarbetare som får sin information i internationell media och inte alltid får en balanserad bild den svenska Folkhälsomyndighetens strategi kände vi ett behov av att ta ett större grepp tillsammans med Tjugonde för att göra en plan för återgång. Vi väljer att öppna upp kontoret eftersom flera av våra medarbetare mår bättre av att ha en social kontakt på kontoret än att arbeta hemma och vi vill ge dem möjligheten att komma in och arbeta från kontoret igen. Under sommaren har vi byggt om på kontoret för att skapa en bättre arbetsmiljö och bättre separering i vårt kontorslandskap, säger Erik.

– En annan arbetsmiljörisk som vi identifierat och måste hantera är oron hos våra medarbetare, oro för att själv bli smittad och oron för att smitta andra. Men också oro gällande den egna arbetssituationen, då är det extra viktigt att vi finns tillgängliga, lyssnar och ställer frågor. Även här har Tjugonde varit en viktig resurs och erbjudit samtal för våra medarbetare, både digitala och fysiska. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att riskbedöma verksamheten så att våra medarbetare inte utsätts för ökad smittorisk eller några andra risker och det är ett ständigt pågående arbete, avslutar Erik.

Behöver ni hjälp med att genomföra riskbedömningar på er arbetsplats?

Kontakt: Cecilia Mohell, företagssköterska.